Stypendium SAGT im. Czesława Poznańskiego było jednym z najważniejszych inicjatyw stowarzyszenia. Stypendium jest przyznawane zdolnym uczniom III LO o wybitnych osiągnięciach akademickich, społecznych, artystycznych lub sportowych. Celem Stypendium jest honorowanie osiągnieć uczniów, a także wyrównywanie szans poprzez wsparcie materialne.

Pierwsze stypendium SAGT im. Czesława Poznańskiego zostało przyznane podczas rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 2016 r. Laureatem stypendium został Damian Burczyk, uczeń II klasy matematyczno-informatyczno-fizycznej. Stypendium wręczył osobiście prof. Czesław Poznański, legendarny nauczyciel matematyki, obchodzący niedawno swoje 90. urodziny. Przyznanie stypendium było wspólną inicjatywą absolwentów III LO z lat 60. i 70., będących uczniami prof. Poznańskiego oraz młodszych roczników tworzących aktualnie SAGT.


Zachęcamy do wsparcia funduszu stypendialnego. Dotacje o dowolnej kwocie można wpłacać na konto SAGT za pomocą przelewu lub bezpiecznego systemu płatności PayPal. Każda kwota ma znaczenie!

PŁATNOŚĆ NA KONTO BANKOWE
Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki SAGT
Bank BGŻ BNP Paribas SA
IBAN: PL41 2030 0045 1110 0000 0423 1380
BIC: GOPZPLPWXXX


PŁATNOŚĆ W SYSTEMIE PAYPAL
W trakcie dokonywania płatności poprzez PayPal należy podać adres e-mail sagt.info@gmail.com.