KIM JESTEŚMY
Stowarzyszenie Absolwentów Gdyńskiej Trójki (SAGT) jest inicjatywą, umożliwiającą współpracę między uczniami, absolwentami i sympatykami III LO w Gdyni im. Marynarki Wojennej RP oraz Gimnazjum 24 w Gdyni. Naszym celem jest tworzenie i utrwalanie społeczności absolwentów oraz obecnych uczniów naszej Szkoły. Poprzez wydarzenia i inicjatywy SAGT ma ułatwić kontakt pomiędzy absolwentami różnych roczników i ich współdziałanie na polu społecznym, biznesowym, akademickim, kulturalnym, społecznym i towarzyskim. Stowarzyszenie stawia sobie również za cel pomoc uczniom liceum poprzez m.in. fundowanie Stypendium Absolwentów, a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez starszych absolwentów z młodszymi absolwentami. SAGT jest pierwszą tego typu stowarzyszeniem w Polsce.

NASZE POCZĄTKI
Prace nad powstaniem Stowarzyszenia zaczęły się na jesieni 2012 roku. Założycielami było 11 absolwentów Szkoły o długoletniej przyjaźni, którzy pożegnali mury szkoły w latach 2005 i 2006. Oficjalne ogłoszenie powstania Stowarzyszenia miało miejsce w dniu 25 grudnia 2012 r. podczas tradycyjnego spotkania absolwentów nazywanego „Reunionem”. Gościem specjalnym wydarzenia był długoletni dyrektor III LO w Gdyni, Wiesław Kosakowski. Inicjatywa stworzenia SAGT spotkała się z pozytywnym odzewem dyrektora, co skutkowało współpracą ze Szkołą w kolejnych latach.

Powstanie Stowarzyszenia było jedynie sformalizowaniem zjawiska integracji absolwentów. Od pierwszych miesięcy po maturze absolwenci z różnych roczników organizowali spotkania nieformalne oraz współpracowali ze sobą w sferze naukowej, biznesowej i społecznej. Z czasem nastała potrzeba zrzeszania absolwentów z różnych roczników, którzy nie mieli możliwości poznać się w szkole. Tak powstał SAGT.


DZIAŁALNOŚĆ SAGT